Gdzie Polacy zamierzają wyjechać wiosną i latem tego roku